Regulament

Toate materialele de pe acest site sunt articole de tip pamflet, satiră și trebuie tratate ca atare.

Condițiilor de utilizare a site-ului.

1. Acceptarea acordului de utilizare, condiții de amplasare.

1.1 Site-ul, serviciile şi conținutul site-ului Slap-Victim.com vă sunt oferite condiționat de acceptarea dvs. Daca nu acceptaţi termenii şi condiţiile stipulate în acest document, nu folosiți site-ul Slap-Victim.com şi serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, indicaţi ca acceptaţi să respectaţi "Termenii şi condiţiile" noastre. Slap-Victim.com poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitaţi această pagina periodic pentru a citi "Termenii şi condiţiile", deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului Slap-Victim.com reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

1.2 În conformitate cu acest acord, Utilizatorul este în drept să plaseze pe site-ul Slap-Victim.com "O Victima" - O poza, insotită de un titlu, o descrirere, un video.

Obligațiile utilizatorului.

2. Ca utilizator sunteți responsabil de propriile acțiuni precum şi de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați și puneți la dispoziție altor utilizatori în regim interactiv. Înțelegeți că toate informațiile, de orice fel, revin în responsabilitatea unică a persoanei care le-a afișat/transmis. Aceasta înseamnă ca utilizatorul și numai el este în întregime responsabil pentru toate materialele pe care le încarcă, pune la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de Slap-Victim.com. Noi nu controlam, ci doar monitorizam conținutul (informațiile) transmis prin intermediul serviciilor din cadrul site-ului și astfel, nu garantam acuratețea, integritatea si calitatea acestui conținut. Utilizatorul înțelege ca prin folosirea site-ului, poate fi expus la un conținut care poate fi apreciat ca ofensator sau indecent.

Utilizatorul este de acord sa nu folosească site-ul și serviciile puse la dispoziția lui în scopuri care contravin prezentului Regulament. Ca urmare, Vă obligaţi să nu faceți următoarele lucruri:

a) să publicaţii repetate în aceeași rubrică sau în altă rubrică, precum şi informatii care nu corespund compartimentului respectiv;

b) să publicaţi materiale ilegale, politice, obscene, vulgare, defăimătoare, xenofobe, blasfemie, replici ofensatoare, inclusiv și cele care au un caracter rasial și religios; care incită la violență și acțiuni ilegale; discriminarea față de etnii, de sex si de alte genuri; ce conțin publicitate de propagandă, demonstrații, manifestații; cu un context pornografic; escrocherii, șantaj; promovarea de droguri; informații despre viața intimă a unei alte persoane și/sau calomnia care-i pătează onoarea si demnitatea; de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator (persoana fizică sau juridică), atât în textul informației plasate cât și în comentariile adresate altor utilizatori;

c) să publicaţi o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală, pornografică sau cenzurată, ori fotografii ce conțin logo-ul unei companii, numele brandurilor, informații de contact;

d) să publicaţi materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informaţie;

e) să încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, moldovenesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenta acordurilor de confidențialitate);

f) să publicaţi material cu drept de autor sau alte materiale protejate de legislația privind proprietatea intelectuală, în cazul dacă nu sunteți autorul sau daca nu aveți permisiunea autorului sau titularului de drepturi de a publica materialul respectiv;

g) să încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;

h) să promovați sau furnizați informaţii despre modul de derulare a activităților ilegale, promovați rânirea fizica sau verbala împotriva oricărui grup sau persoana, sau pentru a promova orice act de cruzime fata de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, la furnizarea informaţiilor despre modul de a fabrica, achiziționa sau asambla bombe, alte materiale explozibile sau inflamabile, grenade sau alte tipuri de arme, precum şi crearea de site-uri "crush";

i) să postați, difuzați sau transmiteți în alt mod date personale a altor utilizatori fără o autorizare expresă (nume, adresa, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți utilizatori (descrieri, pseudonim etc.);

j) să introduceți informații care au conținut cu referire la: citații, vânzări organe, vânzări arme, magie, ghicit, decese, donații, anunțuri umanitare, servicii via webcam;

k) să introduceți informații care sa facă publicitate unor site-uri, publicații, produse, servicii care sa concureze cu domeniul de activitate al site-lui;

l) să introduceți informații care să conțină reclamă sau date de contact reprezentate printr-un număr de telefon scurt cu suprataxa, sau informații care să facă referire la servicii via webcam fără a menționa în clar tarifele practicate;

m) să publicați informații discriminatorii pe criteriul rasei, naționalității, limbii, religiei, sexului sau orientării sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, bolilor, apartenenței la o categorie defavorizată sau oricăror alte situații similare.

Informațiile care v-or fi șterse.

- Conținutul cărora nu corespunde categoriei, în care sunt plasate;

- Încălcarea regulilor indicate în punctele 1 si 2

- Care conțin imagini sau altă informație ce nu corespund standardelor sau politicii site-ului Slap-Victim.com;

Se blochează utilizatorii care:

- Încalcă regulile date

- Intenţionat ofensează în mod oral sau scris colaboratorii Slap-Victim.com

Proprietatea materialelor şi informaţiilor introduse pe site-ul Slap-Victim.com

Transmițând aceste informații, dvs. sunteți de acord să acordaţi Slap-Victim.com permisiunea de a utiliza materialele, inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să le traducă. Informațiile plasate pe Slap-Victim.com se consideră proprietatea site-ului Slap-Victim.com și nu pot fi reproduse și utilizate pentru publicare fără permisiunea în scris din partea Administrației site-ului Slap-Victim.com.